C C C C A+ A A- X

Деловодства

ДЕЛОВОДСТВО

Работно време

  • от 8.30 ч. до 17.00 часа без прекъсване
Гражданското деловодство обработва граждански, частни граждански и административни граждански дела. При поискване се дава информация за движението на делата – дата и час на насрочено съдебно заседание, обявено ли е решението, подадени жалби, влязло ли е в сила решението. На страните по делата и техните защитници се предоставят делата и материалите по тях за запознаване. Гражданското деловодство издава съдебни удостоверения, изпълнителни листи в полза на страните, заверени и незаверени ксерокопия от документи, преписи от влезли в сила съдебни актове, след подаване на писмена молба. Наказателното деловодство обработва наказателни дела, които според характера си биват общ характер, частен характер, административни и частни наказателни дела. При поискване се дава информация за движението на делата – дата и час на насрочено съдебно заседание, дали е обявено решение, подадени жалби или влязъл ли е в сила съдебния акт. На страните по делата и техните защитници се предоставят делата за запознаване и материалите по тях. Издават се съдебни удостоверения, изпълнителни листи, преписи от влезли в сила съдебни актове и незаверени и заверени ксерокопия от документи, след подаване на писмена молба. В деловодството се съхраняват всички новообразувани дела, които на са приключили, както и приключилите дела, по които решенията не са влезли в сила и подлежат на обжалване, а също и делата с влезли в сила крайни съдебна актове, които са подготвени за архивиране. В деловодството се подават всички молби, отнасящи се до намиращите се там дела - молби за отлагане пренасочване, молби за изпълнение на указания, дадени от съда, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за платени държавни такси, становища, заключения на вещи лица, молби за издаване на заверени преписи и изпълнителни листове и др. Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодството. Редът за копиране на документи от делата става със заявка в деловодството по номер и година на делото.

Димка Митева

Съдебен деловодител

2200, гр. Сливница, пл. Съединение №1

+359 (727) 422 47 0879/401185

rs_slivnitza@abv.bg; slivnitsa-rs@justice.bg

Евдокия Вецкова

Съдебен деловодител

2200, гр. Сливница, пл. Съединение №1

+359 (727) 422 47 0879/401185

rs_slivnitza@abv.bg; slivnitsa-rs@justice.bg

Мария Петрова

Съдебен деловодител

2200, гр. Сливница, пл. Съединение №1

+359 (727) 422 47 0879 401185

rs_slivnitza@abv.bg; slivnitsa-rs@justice.bg

Марияна Димитрова

Съдебен деловодител

2200, гр. Сливница, пл. Съединение №1

+359 (727) 422 47 0879/401185

rs_slivnitza@abv.bg; slivnitsa-rs@justice.bg

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация