C C C C A+ A A- X

Състав

РЪКОВОДСТВО

Мариана Маркова

Председател

2200, гр. Сливница, пл. Съединение №1

+359 (727) 422 47

rs_slivnitza@abv.bg; slivnitsa-rs@justice.bg

МАГИСТРАТИ

Ангелина Гергинска

Районен съдия

2200, гр. Сливница, пл. Съединение №1

+359 (727) 422 47

rs_slivnitza@abv.bg; slivnitsa-rs@justice.bg

Георги Николов

Районен съдия

2200, гр. Сливница, пл. Съединение №1

+359 (727) 422 47

rs_slivnitza@abv.bg; slivnitsa-rs@justice.bg

Кристина Тодорова

Районен съдия

2200, гр. Сливница, пл. Съединение №1

+359 (727) 422 47

rs_slivnitza@abv.bg; slivnitsa-rs@justice.bg

Мариана Маркова

Районен съдия

2200, гр. Сливница, пл. Съединение №1

+359 (727) 422 47

rs_slivnitza@abv.bg; slivnitsa-rs@justice.bg

Невена Великова

Районен съдия

2200, гр. Сливница, пл. Съединение №1

+359 (727) 422 47

rs_slivnitza@abv.bg; slivnitsa-rs@justice.bg

СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА

Сузанка Борисова

Съдия по вписванията

2200, гр. Сливница, пл. Съединение №1

0727/42483

rs_slivnitza@abv.bg; slivnitsa-rs@justice.bg

СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Биляна Любенова

Секретар СИС

2200, гр. Сливница, пл. Съединение №1

0727/42526

rs_slivnitza@abv.bg; slivnitsa-rs@justice.bg

Весела Христова

Държавен съдебен изпълнител

2200, гр. Сливница, пл. Съединение №1

0727/42526

rs_slivnitza@abv.bg; slivnitsa-rs@justice.bg

ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Виктория Колева

главен счетоводител

2200, гр. Сливница, пл. Съединение №1

0727/42386 и 0879401186

rs_slivnitza@abv.bg; slivnitsa-rs@justice.bg

СЪДЕБНИ СЕКРЕТАРИ

Образува и съхранява изпълнителните дела. Прави справки по всяко дело за: страни, насрочване, приключване, предмет и съдържание на съдебните книжа и актове. Това може да стане срещу представяне на адвокатска карта, документ за самоличност, който да удостовери, че сте страна по делото или пълномощно от страна по делото. Тук се подават всички молби, отнасящи се до намиращите се в канцеларията дела - молби за отлагане и пренасочване, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за платени държавни такси, становища, заключения на вещи лица и други документи свързани с образуването на изпълнителните дела. Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън съдебно-изпълнителното деловодство.

Галина Владимирова

Съдебен секретар

2200, гр. Сливница, пл. Съединение №1

(0727) 422 58 0879911583

rs_slivnitza@abv.bg; slivnitsa-rs@justice.bg

Жанета Божилова

Съдебен секретар

2200, гр. Сливница, пл. Съединение №1

(0727) 422 58 0879911583

rs_slivnitza@abv.bg; slivnitsa-rs@justice.bg

Мария Иванова

Съдебен секретар

2200, гр. Сливница, пл. Съединение №1

(0727) 422 58 0879911583

rs_slivnitza@abv.bg; slivnitsa-rs@justice.bg

Паулина Велкова

Съдебен секретар

2200, гр. Сливница, пл. Съединение №1

(0727) 422 58 0879911583

rs_slivnitza@abv.bg; slivnitsa-rs@justice.bg

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР

Организира, ръководи и контролира работата на помощните звена на съда. Води списък на личния състав на съда, създава и съхранява служебните досиета на работещите там. Води книга за съдебните заседатели и по нареждане на председателя на съда ги свиква на сесия. Контролира изработката и ползването на печатите, които се ползват в съда. Съхранява касата и извършва плащанията на клиенти на съда – хонорари, командировки и др. Упражнява контрол върху веществените доказателства. Раздава и контролира материалите, които се ползват от работещите в съда. Приема и съхранява жалби на граждани, свързани с дейността на съда. Административния секретар води и регистратурата при РАЙОНЕН СЪД СЛИВНИЦА

Емилия Кузева-Петрова

Административен секретар

2200, гр. Сливница, пл. Съединение №1

0727/42498 0877892332

rs_slivnitza@abv.bg; slivnitsa-rs@justice.bg

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация